Duurzaam bouwen

Duurzame woningen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw.
Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik.
En vaak zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers.

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing
Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens en milieu voorop.
Bij duurzaam bouwen gaat niet alleen over een laag energieverbruik.
Maar ook over:

» gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
» een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen;
» prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
» duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (hergebruik);
» verantwoord watergebruik;
» voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen op raken,

Regels voor bouwen en verbouwen
Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn regels verbonden.
In het Bouwbesluit 2012 staan de minimale bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen.
Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Manieren van duurzaam bouwen
Er zijn verschillende benaderingen, visies, stappen of richtlijnen bij het ontwerp van duurzame woningen en gebouwen.
De bekendste en nog steeds actuele aanpak is de Trias Energetica. Dit levert een besparing van energie.

Vernieuwing door duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen zet aan tot nieuwe producten. Denk aan verf op waterbasis en zogenaamde ‘high-solid’-verven met minder schadelijke stoffen. Het gebruik van dit soort producten is nu standaard. Ze kwam tot stand vanuit duurzaam denken.

Of denk aan zuinige HR-verwarmingsketels en ventilatiesystemen. Of warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. De industrie ontwikkelde deze zuinige apparaten toen er een wet kwam over de energieprestatie van gebouwen (EPC).

Subsidies voor duurzaam (ver)bouwen
Duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen draagt bij aan een beter milieu.
En aan een gezonde woon- en werk-omgeving.
De Rijksoverheid ondersteunt duurzaam bouwen daarom met subsidies. Enkele voorbeelden zijn:

» Groenregeling: goedkope financiering voor duurzaam vastgoed;
» NESK: voor energiezuinige scholen en kantoren;
» MIA: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft meer informatie over regelingen en subsidies voor duurzaam bouwen.

Subsidies gemeente en provincie
Er zijn ook diverse subsidies bij gemeenten en provincies. Raadpleeg daarvoor uw eigen provincie of gemeente.

Duurzaam verbouwen
Een verbouwing vormt een handig moment om energiebesparende maatregelen te nemen in uw huis.
Denk bijvoorbeeld aan isolatieglas, spouwmuurisolatie en een HR-ketel.
Er zijn subsidies voor aanpassingen waarmee u uw huis energiezuiniger maakt.

Bron:www.rvo.nl